Asiakastyytyväisyystutkimus 2014 pähkinänkuoressa

Toteutimme huhti-toukokuun 2014 aikana seurantatutkimuksen 2013 alussa aloitetulle asiakastyytyväisyyden kehitystyölle. Suuri kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille arvokkaasta avustanne. Kyselyn havaintoja, tuloksia sekä teiltä saatuja kehitysehdotuksia tullaan hyödyntämään palvelumme kehitystyössä varmistaaksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen myös jatkossa.

Katsaus 2014 tutkimuksen tuloksiin:

  • Tutkimukseen osallistui 146 vastaajaa, edustaen yhteensä 88 eri asiakkuutta (yritystä tai organisaatiota)
  • Noin 70% vastaajista toimii tietohallinnon- ja vajaa viidennes taloushallinnon johtotehtävissä. Vastaajista noin 60% on ollut Alekstran asiakkaana 24kk tai pidempään.
  • Keskeisimpinä palvelumme hyötyinä nähtiin operaattorilaskutuksesta saatava suora rahallinen säästö, tehokkaat välineet puhelinkulujen hallintaan sekä yleisen ymmärryksen saaminen organisaation telecom-käytöstä.
  • Tutkimuksen keskeinen mittari on asiakkaidemme kokema kokonaistyytyväisyys huomioiden palvelun toteutunut lisäarvo, tuote, asiakaspalvelu sekä subjektiivinen asiakaskokemus. Kokonaistyytyväisyyttä arvioitiin kouluarvosanoin asteikolla 4-10. Kiitettävän arvosanan (9 tai 10) antoi 78% kaikista vastaajista ja hyvän arvosanan (8) noin 19% vastaajistaKokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli noussut 2013 tutkimuksesta +0,1 yksikköä ollen nyt 8,90.
  • Alekstran asiakaspalvelutiimin  arvosanaksi samalla asteikolla muodostui 8,80 (+0,18 vuoteen 2013) ja asiakasvastuullisten yhteyshenkilöiden työn arvosanaksi 9,15 (+0,08).
  • Jopa 90% vastaajista kertoi olevansa valmis suosittelemaan Alekstraa kollegoille tai ystäville tai jo suositelleensa aiemmin. Lisäksi yli neljännes vastaajista arvioi, että tulevan vuoden aikana yhteistyö Alekstran tarjoamien palveluiden osalta laajenee.

Tämä on hieno tulos! Kiitos tästä kuuluu yhtä lailla tasapuolisesti kaikille teille aktiivisille asiakkaidemme yhteyshenkilöillemme kuin myös koko Alekstran tiimille.

Kiitos ja hyvää kesää.

T. Alekstran tiimi