Puhelinpolitiikan valvonta

500-sivuisen operaattorilaskun sijaan yksinkertainen portaalinäkymä.

Operaattorin käsittämättömän puhelinlaskun läpi kahlaaminen on ajan ja resurssien hukkaa. Puhumattakaan kustannuksista, jotka syntyvät siitä, ettei organisaation puhelinpolitiikkaa kyetä tehokkaasti valvomaan työkalujen puuttuessa. Alekstran Portaali muuttaa tämän kääntämällä kuukausittaisen puhelinlaskun helppokäyttöiseksi portaalinäkymäksi, jonka kautta koko organisaation puhelinkulut selviävät vain 5-10 minuutissa.


Tyypillisessä organisaatiossa vain 10-20% käyttäjistä aiheuttaa 60-80% koko puhelinlaskusta. Pareto-säännön elävä esimerkki. Näiden käyttäjien tunnistaminen, ymmärtäminen miksi heidän kulunsa ovat korkeat, kustannustietoisuuden lisääminen näissä käyttäjissä sekä palautteen antaminen ei-hyväksyttävistä puhelinkuluista tuo hyvin merkittäviä säästöjä. Suuressa organisaatiossa tämä tarkoittaa satojen tuhanisien eurojen säästöjä puhelinkuluissa vuodessa.

Koska Alekstran Portaali on helppokäyttöinen, puhelinlaskun tarkastukseen käytettyä aikaa voidaan leikata -80…-90% verrattuna vanhaan prosessiin, jossa kierrätetään operaattorin 500-sivuista puhelinlaskua. Tämä aika joka säästyy controllerilta, liiketoimintayksikön vetäjältä taikka IT-päälliköltä voidaan käyttää tuottavamaan ja palkitsevampaan toimintaan kuin käsittämättömän operaattorilaskun tulkitseminen.

Alekstran Portaali muuttaa tyypillisen 500-sivuisen puhelinlaskun kahdeksi näkymäksi: yhteenvetonäkymäksi ja puhelinpoliitiikka-näkymäksi. Näissä näkymissä käyttäjä voi esimerkiksi porautua puhelinlaskun mihin tahansa osa-alueeseen dynaamisesti, tarkastella menneitä ajanjaksoja tai ryhmitellä tietoja kustannuspaikoittain ja operaattoreittain.
Puhelinpolitiikan tarkastaminen vie näiden näkymien avulla vain 5-10 minuuttia ensikäyttäjältä.

Älykäs Puhelinlaskun –palvelun asiakkaana, pääsy portaaliin voidaan antaa kenelle tahansa halutulle henkilölle asiakkaan organisaatiossa (talousjohtaja, IT-.päällikkö, controller, kustannuspaikkavastaava, jne.). Tämä luo kustannustietoisuutta aina ruohonjuuritasolle asti.